..και καλές διακοπές

…ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ,ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.