Αναλφαβητισμός,.. το ανώτερο στάδιο του Σοσιαλισμού.