..των φρονημάτων τα παιδιά,πριν πεινάσουν μαγειρεύουν .

Eth ski  11-1-13