….πολύ σκληροί για να μας πεθάνουν

Eth ski  24-5-13