το πορτραίτο του Dorian Antonis (ή, συμφωνίες με το διάολο)

ski KYRETH 2-6-13