τα πάντα ρεί,…και οι Δημοκρατίες επίσης

SKI  KYR 22-9--13