νέος «Γαργάλατα»,στην πολιτική ποίηση

Ποιητική  ΑΝΑΤΡΟΠΗ, χθές βράδυ στο Μεγακανάλι

ASTEGA  18-3-14a