..και απελθών, ..ξανάκανε τα ίδια.

SKI PrPr 17-4-13