Των εχθρών τα Φουρτσάκια περάσαν, σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά…

ski 13-11-14