Αλλού τρώει και πίνει, αλλού πάει και….

ski 15-1-15