..το καλό βράσιμο μαλακώνει τα σκληρά..

ski 9-7-15