Οχι μονομερείς ενέργειες !!

ski 18-2-15 as Smart Object-1